logo

Usługi:

Bezpłatne porady prawne z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, karnego, gospodarczego i prawa pracy.

Sporządzimy dla Państwa konieczne dokumenty, a w szczególności:
 • Pozwy o zapłatę, o eksmisję, rozwód, separację, alimenty, władzę rodzicielską,
 • Wnioski o nabycie spadku,
 • Propozycje działu spadku,
 • Wnioski o podziału majątku dorobkowego,
 • Analiza i opiniowanie dokumentów,
 • Wzory umów
 • Wzory testamentów
 • Korespondencja w sprawach mieszkaniowych
 • Korespondencja z urzędami
 • Korespondencja z Prokuraturą, Policją
 • Korespondencja z komornikami
 • Obsługa zadłużenia (pisma do wierzycieli, do firm windykacyjnych, propozycje ugody)