logo

Witamy Państwa na stronie Biura Doradztwa Prawnego!

Biuro świadczy pomoc prawną w każdej sprawie życia codziennego – od najdrobniejszych do mających dla Państwa najistotniejsze znaczenie. Tu znajdą Państwo pomoc prawną świadczoną w prosty i przystępny sposób.

Jesteśmy nastawieni na konstruowanie przemyślanych i skutecznych rozwiązań prawnych dla naszych klientów. W pracy kierujemy się przede wszystkim rzetelnością, profesjonalizmem i lojalnością wobec klientów.

W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Doradców Prawnych Biuro zajmuje się propagowaniem szerokiego i taniego dostępu do pomocy prawnej. W każdy wtorek możecie Państwo uzyskać bezpłatną ustną poradę prawną.
logo


Motto: Ius est ars boni et aequi

łac. Prawo jest sztuką czynienia tego, co dobre i słuszne